Módszerek

Célunk a lelki, mentális egészség védelme. Megmutatjuk, hogy milyen széles eszköztár áll azok rendelkezésére, akik pszichés betegséggel élnek vagy pszichés panaszokkal, élethelyzeti elakadással, személyes nehézségekkel küzdenek.

Dr. Boros Ildikó

pszichiáter szakorvos szolgáltatásai

Pszichoterápia

A pszichoterápia a páciens és a terapeuta között történő érzelmi, kognitív eszközökkel történő terápia, a megbeszélt keretek között a páciens problémáira alkalmazható és a terapeuta képzettségének megfelelő technikai eszközökkel.

Rövid távú előnye, hogy a szenvedés okozta elszigeteltségből kilép a páciens, csökkenti szenvedését. Hosszabb távon jelentkező előnye, hogy az önismeret növekszik, a valódi igények, törekvések, felismerések rendeződnek, helyükre kerülnek.

Érzelmeinket megéljük, megértjük, segítve belső stabilitásunkat. Negatív gondolataink azonosíthatókká válnak, felismerésük, megértésük után korrigálni tudjuk. Javul a tudatosság, az autonómia, fejlődik a felelősség. Néhány embernek elég néhány alkalom és folytatják útjukat. Mások számára hosszabb ideig tart. Vannak, akik szeretnék folytatni a közös munkát, mélyebb önismeretre törekedve. A változáshoz időre van szükség. Minden embernek a saját személyiségével, munkamódjával, problémakörével vagy betegségével saját ritmusa van, ehhez alkalmazkodva végezzük a munkát.

Kognitív terápia

Célja a depresszióhoz vezető vagy annak részeként megjelenő hibás gondolkodási sémák megváltoztatása. Tudatosulnak a kóros gondolkodás elemei, a hibás, szenvedést, diszkomfortot okozó attitűdök és a hozzá kapcsolódó érzések. A terapeuta vezetésével a páciens képessé válik megváltoztatni ezeket. A téves attitűdökből származó téves következtetések felismerése, majd cseréje, felülírása egy tanulási folyamat eredménye.

Epiktétosz, a sztoikus filozófus írta: „Nem a tények zavarják az embereket, hanem a tényekről alkotott vélemények.” Majd a másik sztoából Marcus Aurélius „kognitív terápiát” leképező mondata kétezer év óta időtálló: „Ha rajtad kívülálló dolgok bántanak, nem ők zavarnak téged, hanem a saját, róluk alkotott ítéleted. És neked hatalmadban áll, hogy akár most rögtön kitöröld ezt az ítéletet.”

Viselkedésterápia

Lényege, a nem kívánt cselekvés és annak következményei feletti uralom elsajátítása és a zavaró viselkedés megváltoztatása, kedvező irányú befolyásolása. Legtöbbször kognitív viselkedésterápia adja a legkedvezőbb eredményt.

Szorongásos állapotokban, pánikbetegségben az egyik leggyakoribb probléma a szorongó ember elkerülő viselkedése: ha valamely helyzettel kapcsolatban az illető negatív érzést él meg, akkor kerülni kezdi az adott helyzetet. Az elkerülés a szorongás csökkenéséhez vezet, ez pedig mintegy „jutalomként” megerősíti az elkerülő viselkedést és ezzel együtt a szorongást, félelmet.
A kognitív viselkedésterápia számos érdekes technikát dolgozott ki arra, hogy a maladaptív viselkedést kedvezően befolyásolni tudja.

Csoportterápia

A csoportterápia a csoporton belüli specifikus csoportfolyamatokkal és interperszonális helyzetekkel dolgozik. Biztonságos és támogató környezetet nyújt tagjainak.

Kiscsoport formájában (6-8 fő) dolgozunk. A kiscsoportban végzett munka számos előnnyel jár: a tény, hogy nincs egyedül a problémájával erőt, biztonságot tud adni. Az azonos problémák kimondásának legitimációs funkciója van. A reflektivitás énerősítő, mások motivációjának, megküzdési módjának megismerése bővíti a problémamegoldási repertoárt.

Tematikus csoportok:

 • Önismereti csoport
 • Útkeresők
 • Közösségimédia-depresszió
 • Két kapcsolat között

Személyközpontú pszichoterápia

Carl Rogers, a személyközpontú pszichoterápia megalkotója, magát a terápiás kapcsolatot helyezte a középpontba.

Empátia, feltétel nélküli elfogadás és a terapeuta kongruens, őszinte attitűdje segíti a klienst abban, hogy a terápiás munka során egyre inkább tisztába kerüljön saját értékeivel, törekvéseivel. Önbizalma, tudatossága javul, rugalmasabb és adaptívabb módszereket fejleszt ki önmagával, másokkal és az élet kihívásaival.

Weiner-Kiss Sándor

life coach szolgáltatásai

Coaching

A jelen megértésére alapozva, a jövőre fókuszálva érjük el a közös munka során a kívánt változást.

A kliens igényeit, céljait meghatározzuk, majd megkeressük és alkalmazzuk rá a megfelelő stratégiát. Szükség van hozzá a kliens képességére, hogy reális célokat és elvárásokat fogalmazzon meg és hogy szembe tudjon nézni önmagával. A coach nem tanácsadó: a közös munka során a kliens látja meg, hogy mi a megoldás, hogy mit kell tennie, mindeközben a kliens magabiztossága és tudatossága nő, sorsa alakításában kezébe veszi a vezetést.

„Valaki megmutatta nekem, és magamtól megtaláltam.” (Lew Welch)

Miben tud segíteni a coach? Élethelyzeti elakadások, bizonytalanságok

 • önértékelési problémák
 • harag, stressz, frusztráció kezelése
 • veszteség, változás segítése
 • kapcsolati, párkapcsolati problémák
 • igény az önismeret fejlesztésére

Relaxációs technikák

A relaxációs technikák elsajátítása abban tud segíteni, hogy megtanuljuk, kifejlesszük magunkban azokat a készségeket, hogy a szorongás érzésével és az azt kísérő testin tünetekkel képesek legyünk könnyebben megküzdeni.

Aktív módszer a Jacobson által kidolgozott progresszív relaxáció. A test passzív állapotában a tudat fókuszolt működését a Schultz nevéhez kötődő autogén tréning segíti.

Kineziológia

A jelenben megélt stresszek, félelmek, szenvedések és a múltban megélt lelki traumatizációk kapcsolatban állnak, akár az egyén szintjén, akár generációkon átívelően. A kineziológia a maga gazdag eszközrendszerével módosít az eseményekkel kapcsolatos érzelmeinken, gondolatainkon. Mobilizálni képes a saját öngyógyító folyamatokat, elérve a kívánt változást.

Amiben segíteni tud:

 • stresszek, félelmek csökkentésében, oldásában
 • az önbizalom javításában, az önértékelés erősítésében
 • önmagunk, belső folyamataink teljesebb megismerésében
 • céljaink elérését gátló belső tényezők felszámolásában
 • legfőképp annak felismerésében, hogy mindig VAN VÁLASZTÁSUNK

One Brain módszer
Az agyféltekék összehangolt működésének koordinálását célozza meg. Az adott ügy, a múltban elraktározott érzések és a vágyott érzések összefüggései feltérképezhetők, majd korrigálhatók. Korregresszióval megkeressük a múltbéli blokkokat, stresszeket, hogy azok feltárásával, oldásával segítsük azt, hogy a jelen stressze is oldódjon és a jövőben ne ismétlődjön meg.

Brain Gym
A Pedagógiai Kineziológia alapjait tartalmazza. Olyan gyakorlatokat használ és tanít meg, ami összehangolja a féltekei működést, javítani képes a kéz-szem koordinációt, a koncentrációt, a kommunikációt, a feladtok megértését.